Състезателна дейност - архив

Архиви с резултатите, постигнати от яхт клуб "Свети Николай" в състезанията, в които клубът е взел участие: