Състезателна дейност - състезателен екип

Кратко представяне на състезателния екип на яхт клуб "Свети Николай". За повече информация относно членството в Клуба и как да се включите и Вие, можете да разгледате страница Членска програма.