За Клуба - История - Обучение за деца

Обучение за деца: "Аз обичам морето" - 05.07.2010 год.

Над водата
Под водата

Обучението за деца "Аз обичам морето" беше реализирано по проект „Училището - възпитател в съвременни ценности" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".