За клуба - членска програма

Всеки, който желае да заяви членство в клуб "Свети Николай", трябва да попълни писмена заявка до Управителния съвет и да я предостави в Секретариата на клуба.

Кандидатът следва да има 1 писмена препоръка от настоящ член на Клуба, като всеки член на Клуба няма право да препоръчва повече от 5 кандидата за членове годишно.

Всички заявки за нови членове се разглеждат веднъж месечно на заседание на Управителния съвет на клуба и новоприетите членове се уведомяват писмено от Секретарят на клуба.

Всеки новоприет член на клуба се съгласява с Устава на клуба и получава Клубен пакет за "Добре дошъл" с клубна карта, необходимата техническа информация и всички актуални правила и регулации, които важат при ползване на оборудване, клубна база или други клубни ресурси.

Политиката за приемане на нови членове в клуба оценява основно практическия опит и познания, които всеки един кандидат има в областта на ветроходството, управлението и поддръжката на яхти. В допълнение към това задължително изискване е кандидатът да аргументира своето желание за членуване в клуба и да посочи как би допринесъл за развитието на клуба и неговата дейност.

Моля при подготовката на Писмена заявка да се впише следната информация:

За повече информация можете да се обърнете към Стефан Стефанов на e-mail: secretary@stnikolay.org.