Партньори

Яхт клуб "Свети Николай" е член на:


Българска федерация по ветроходство.

Яхт клуб "Свети Николай" има широк кръг от изградени партньорства с различни институции, фирми, организации и частни лица. Предлагаме Ви списък на всички наши партньори: